Depilacja laserowa

Pakiet 6 zabiegów depilacji laserowej na dowolna partie ciała -15%

Pakiet 6 zabiegów depilacji laserowej na dwie dowolne partie ciała -20%

Pakiet 6 zabiegów depilacji laserowej na trzy dowolne partie ciała -25%

Możliwość płatności w ratach. I rata 60% ceny, II rata 40%. Płatność przy trzecim zabiegu.