Fundacja

O fundacji

Głównym celem naszej fundacji „PDU Zdrowie” jest propagowanie postaw prozdrowotnych, zdrowy styl życia, walka z chorobami cywilizacyjnymi takimi jak: otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby wieńcowe, miażdżyca, nowotwory, udary, zawały serca itd. Poprzez koncentrację na potrzebach odbiorców naszych działań jesteśmy w stanie oferować im wsparcie na najwyższym poziomie.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że życie w obecnych czasach w zdrowiu jest coraz trudniejsze. Ma na to wpływ: nieodpowiednia dieta, brak ruchu, zanieczyszczenie powietrza, używki. To tylko niektóre z czynników, które podwyższają ryzyko powstawania chorób cywilizacyjnych. Coraz większym zagrożeniem jest życie w ciągłym stresie i pod presją czasu. Organizm szybko ulega wycieńczeniu, pojawia się depresja, wypalenie zawodowe, izolacja ze społeczeństwa.

Postępując codziennie zgodnie z zasadami zdrowego trybu życia, możemy jednak zminimalizować ryzyko pojawienia się tych schorzeń. Jest to główny cel działania naszej fundacji.

CELE STATUTOWE FUNDACJI

Do celów statutowych Fundacji należy działalność na rzecz i w zakresie:

  1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia zdrowotnego.
  2. Propagowanie zdrowego trybu życia.
  3. Popularyzacja idei aktywnego i zdrowego trybu życia.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na propagowanie aktywnego i zdrowego trybu życia u osób z chorobami cywilizacyjnymi.
  5. Działalność w zakresie  kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy chorym.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

  1. Prowadzenie poradnictwa zdrowotnego.
  2. Działalność edukacyjną, w zakresie propagowania aktywnego i zdrowego trybu życia.
  3. Współpracę z wykwalifikowana kadrą fizjoterapeutów, dietetyków, trenerów personalnych.pomocy chorym.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Jak pomagamy w fundacji

Poprzez realizacje programów nakierowanych na promowanie zdrowia. Pomagamy zarówno dzieciom, jak i dorosłym w dążeniu do pełnej satysfakcji ze swojego życia. W swoich działaniach koncentrujemy się zarówno na Krakowie, jak i innych miastach Polski.

Pracownicy fundacji, a także jej współpracownicy są osobami doświadczonymi w wykonywanym zawodzie, posiadającymi szeroką wiedzę w dziedzinie zdrowego trybu życia. Zajmują się diagnostyką oraz leczeniem chorób cywilizacyjnych XXI wieku.

Pacjenci czują doping, będąc stale motywowani w konsekwentnym dążeniu do ustalonych celów. Dzięki temu możliwe jest wsparcie osób narażonych na choroby cywilizacyjne w różnorodnych dziedzinach, tak aby rozwijać i umacniać u nich postawy prozdrowotne.

Jesteśmy otwarci na innych

Nasza dotychczasowa działalność wsparta jest wieloma sukcesami i satysfakcją, z czego jesteśmy bardzo dumni. Mieliśmy przyjemność organizować i brać udział w wielu przedsięwzięciach skoncentrowanych na promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia, prewencji chorób cywilizacyjnych, działań poprawiających jakość życia. Podczas takich spotkań prezentowaliśmy ich uczestnikom korzyści płynące z postępowania nakierowanego na zdrowie, a także doradzaliśmy w wybraniu optymalnej drogi, która poprowadzi do wyznaczonego celu.

Zależy nam, aby ciągle poszerzać obszar działania, czyli docierać z pomocą do najbardziej potrzebujących osób i tym samym wspierać je w trudnych sytuacjach, a także przeciwdziałać rozwojowi chorób cywilizacyjnych i innych schorzeń nimi spowodowanych. Jesteśmy otwarci na potrzeby odbiorców naszych działań, ponieważ ich zadowolenie, osiągnięty sukces, zmiana nawyków jest dla nas najważniejsze.

W razie dodatkowych pytań dotyczących naszej fundacji „PDU Zdrowie” pozostajemy całkowicie do Państwa dyspozycji.

Profesjonalnie i kompleksowo

Swoje cele statutowe realizujemy poprzez prowadzenie kompleksowego i profesjonalnego poradnictwa prozdrowotnego ze współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami, takimi jak: dietetyk, fizjoterapeuta. Zajmujemy się działalnością edukacyjną, która jest skupiona na promowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia u osób w każdym wieku (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy).

Prowadzimy współpracę z doświadczonymi specjalistami oraz osobami i instytucjami, co powoduje, że nasze wsparcie dla odbiorców jest pełne i fachowe.

Prowadzimy działalność w następującym zakresie

Zdrowy tryb życia

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i osób starszych.

Pomoc i ochrona

Działalność w ramach kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz pomocy chorym.

Rozpowszechnianie idei

Rozpowszechnianie idei aktywnego i zdrowego trybu życia w każdej z grup społecznych

Działania prozdrowotne

Inicjowanie i wspieranie innowacyjnych działań i rozwiązań w wielu dziedzinach życia człowieka, głównie działania prozdrowotne.

Edukacja i wsparcie

Rozwijanie i umacnianie postaw skoncentrowanych na propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia u osób, u których zdiagnozowano choroby cywilizacyjne. Stała edukacja i wsparcie w osiągnięciu zamierzonych celów.